𝔼𝕝 π•π•’π•‘π•’π•Ÿπ••π•š π•ͺ 𝕖𝕝 π•Žπ•’π•“π•š π•Šπ•’π•“π•š, 𝕕𝕠𝕀 𝕕𝕖𝕔𝕠 π•₯π•–π•Ÿπ••π•–π•Ÿπ•”π•šπ•’π•€ 𝕒𝕦𝕖 π•‘π•šπ•€π•’π•Ÿ 𝕗𝕦𝕖𝕣π•₯𝕖 

π•Šπ• π•Ÿ 𝕕𝕠𝕀 𝕖𝕀π•₯π•šπ•π• π•€ 𝕒𝕦𝕖 𝕒 π•Ÿπ• π•€π• π•₯𝕣𝕒𝕀 π•Ÿπ• π•€ π•–π•Ÿπ•”π•’π•Ÿπ•₯π•’π•Ÿ π•ͺ 𝕒𝕦𝕖 π•—π• π•£π•žπ•’π•Ÿ 𝕑𝕒𝕣π•₯𝕖 π•–π•Ÿ π•Ÿπ•¦π•–π•€π•₯𝕣𝕒 π•”π• π•π•–π•”π•”π•šΓ³π•Ÿ 𝕕𝕖 π•žπ•¦π•–π•“π•π•–π•€ π•Šπ• π••π•’ & ℙ𝕠𝕑. 

β„™π•£π• π•žπ•¦π•–π•§π•–π•Ÿ 𝕖𝕝 π•”π• π•Ÿπ•₯𝕒𝕔π•₯𝕠 π•”π• π•Ÿ 𝕝𝕠 π•π•šπ•˜π•–π•£π•  π•ͺ π•—π•¦π•Ÿπ•”π•šπ• π•Ÿπ•’π•, π•‘π•£π•–π•—π•šπ•–π•£π•–π•Ÿ 𝕝𝕠𝕀 𝕔𝕠𝕝𝕠𝕣𝕖𝕀 𝕔𝕝𝕒𝕣𝕠𝕀 π•ͺ 𝕝𝕒𝕀 π•‘π•šπ•–π•«π•’π•€ 𝕕𝕖 π••π•šπ•€π•–Γ±π• . 𝕐 π•€π•š π•“π•šπ•–π•Ÿ π•€π•¦π•–π•π•–π•Ÿ π•”π• π•Ÿπ•—π•¦π•Ÿπ••π•šπ•£π•€π•–, π•₯π•šπ•–π•Ÿπ•–π•Ÿ 𝕔𝕒𝕣𝕒𝕔π•₯𝕖𝕣í𝕀π•₯π•šπ•”π•’π•€ 𝕒𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕀 𝕙𝕒𝕔𝕖 ΓΊπ•Ÿπ•šπ•”π• π•€. 
𝔼𝕝 π•π•’π•‘π•’π•Ÿπ••π•š 𝕖𝕀 𝕝𝕒 π•—π•¦π•€π•šΓ³π•Ÿ 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕔𝕦𝕝π•₯𝕦𝕣𝕒 π• π•£π•šπ•–π•Ÿπ•₯𝕒𝕝 π•”π• π•Ÿ 𝕖𝕝 𝕖𝕀π•₯π•šπ•π•  π•–π•€π•”π•’π•Ÿπ••π•šπ•Ÿπ•’π•§π• , π•žπ•šπ•–π•Ÿπ•₯𝕣𝕒𝕀 𝕒𝕦𝕖 𝕖𝕝 π•Žπ•’π•“π•š π•Šπ•’π•“π•š 𝕙𝕒𝕔𝕖 π•™π• π•Ÿπ• π•£ 𝕒 𝕝𝕒 π•šπ•žπ•‘π•–π•£π•—π•–π•”π•”π•šΓ³π•Ÿ 𝕕𝕖 𝕝𝕒 π•Ÿπ•’π•₯𝕦𝕣𝕒𝕝𝕖𝕫𝕒. 

𝔼𝕝 π•π•’π•‘π•’π•Ÿπ••π•š π•₯π• π•žπ•’ π•–π•π•–π•žπ•–π•Ÿπ•₯𝕠𝕀 𝕕𝕖𝕝 π•žπ•šπ•Ÿπ•šπ•žπ•’π•π•šπ•€π•žπ• , 𝕖𝕀 π•€π•šπ•žπ•‘π•π•– π•ͺ π•”Γ‘π•π•šπ••π• . π•Šπ•– 𝕒𝕑𝕠π•ͺ𝕒 π•–π•Ÿ 𝕝𝕠𝕀 𝕔𝕠𝕝𝕠𝕣𝕖𝕀 π•Ÿπ•–π•¦π•₯𝕣𝕠𝕀 π•ͺ π•–π•Ÿ π•¦π•Ÿπ•’ 𝕑𝕒𝕝𝕖π•₯𝕒 𝕕𝕖 𝕔𝕠𝕝𝕠𝕣𝕖𝕀 π•”Γ‘π•π•šπ••π• π•€, 𝕒𝕦𝕖 π•‘π•’π•£π•–π•”π•–π•Ÿ π•”π• π•žπ•  π•–π•žπ•‘π• π•π•§π•’π••π• π•€. ℙ𝕦𝕖𝕕𝕖 𝕙𝕒𝕓𝕖𝕣 π•’π•π•˜ΓΊπ•Ÿ 𝕕𝕖π•₯𝕒𝕝𝕝𝕖 π•–π•Ÿ π•Ÿπ•–π•˜π•£π• . π•ƒπ•šπ•˜π•–𝕣𝕠, π• π•£π••π•–π•Ÿπ•’π••π• , π•—π•¦π•Ÿπ•”π•šπ• π•Ÿπ•’π• π•ͺ π•”π• π•Ÿ 𝕝𝕠𝕀 π•’π••π• π•£π•Ÿπ• π•€ π•Ÿπ•–π•”π•–π•€π•’π•£π•šπ• π•€. 

π”Όπ•Ÿ π•”π•¦π•’π•Ÿπ•₯𝕠 𝕒 𝕝𝕒𝕀 π•₯𝕖𝕩π•₯𝕦𝕣𝕒𝕀, 𝕕𝕖𝕀π•₯𝕒𝕔𝕒 π•–𝕝 π•π•šπ•Ÿπ• , 𝕖𝕝 π•žπ•šπ•žπ•“π•£π•– π•ͺ 𝕖𝕝 𝕣𝕒π•₯Γ‘π•Ÿ, π•”π• π•Ÿ π•‘π•£π•–π•€π•–π•Ÿπ•”π•šπ•’ 𝕕𝕖 π•‘π•šπ•–π•π•–π•€ π•€π•šπ•Ÿπ•₯Γ©π•₯π•šπ•”π•’π•€ π•ͺ π•₯π•’π•žπ•“π•šΓ©π•Ÿ 𝕕𝕖 π•π•’π•Ÿπ•’π•€. 𝔻𝕖𝕝 𝕖𝕀π•₯π•šπ•π•  π•–π•€π•”π•’π•Ÿπ••π•šπ•Ÿπ•’π•§π•  π•šπ•Ÿπ•₯π•–π•˜π•£π•’ 𝕖𝕝 π•“π•π•’π•Ÿπ•”π•  π•–π•Ÿ 𝕀𝕦𝕖𝕝𝕠𝕀, 𝕑𝕒𝕣𝕖𝕕𝕖𝕀 π•ͺ π•₯𝕖𝕩π•₯π•šπ•π•–π•€. 

𝕃𝕠𝕀 π•žπ•¦π•–π•“π•π•–π•€ π•€π• π•Ÿ 𝕕𝕖 π•Γ­π•Ÿπ•–π•’π•€ π•€π•šπ•žπ•‘π•π•–π•€ π•ͺ 𝕑𝕦𝕖𝕕𝕖 𝕙𝕒𝕓𝕖𝕣 π•¦π•Ÿπ•’ π•‘π•šπ•–π•«π•’ 𝕕𝕖 π••π•šπ•€π•–Γ±π•  π•£π•–π•”π• π•Ÿπ• π•”π•šπ••π•’, π•₯π•’π•Ÿ π•‘π•£π• π•‘π•šπ•  𝕕𝕖𝕝 𝕖𝕀π•₯π•šπ•π•  π•ŸΓ³π•£π••π•šπ•”π• . 

𝔼𝕝 π•Žπ•’π•“π•š π•Šπ•’π•“π•š π•₯π•šπ•–π•Ÿπ•– π•‘π•¦π•Ÿπ•₯𝕠𝕀 π•–π•Ÿ π•”π• π•žΓΊπ•Ÿ π•”π• π•Ÿ 𝕖𝕝 π•π•’π•‘π•’π•Ÿπ••π•š, 𝕑𝕖𝕣𝕠 𝕖𝕀 π••π•šπ•—π•–π•£π•–π•Ÿπ•₯𝕖 π•–π•Ÿ 𝕀𝕦 𝕔𝕒𝕣Ñ𝕔π•₯𝕖𝕣 𝕣𝕖𝕝𝕒𝕛𝕒𝕕𝕠. 𝔼𝕀 π•žΓ‘π•€ π••π•–π•€π•”π• π•Ÿπ•₯𝕣𝕒𝕔π•₯𝕦𝕣𝕒𝕕𝕠 π•ͺ π•”π• π•Ÿπ•—π• π•£π•₯𝕒𝕓𝕝𝕖. π•‹π•šπ•–π•Ÿπ•– 𝕒𝕦𝕖 π•žπ•¦π•”π•™π•  𝕒𝕦𝕖 𝕧𝕖𝕣 π•”π• π•Ÿ 𝕝𝕠 𝕒𝕦𝕖 π•Ÿπ•–π•”π•–π•€π•šπ•₯π•’π•žπ• π•€ π•§π•šπ•§π•šπ•£ π•”π•¦π•’π•Ÿπ••π•  π•§π• π•π•§π•–π•žπ• π•€ 𝕒 π•Ÿπ•¦π•–π•€π•₯𝕣𝕒𝕀 𝕔𝕒𝕀𝕒𝕀: π•”π• π•Ÿπ•—π• π•£π•₯. 𝕃𝕒𝕀 π•₯𝕖𝕝𝕒𝕀 π•€π• π•Ÿ π•₯π•’π•žπ•“π•šΓ©π•Ÿ π•Ÿπ•’π•₯𝕦𝕣𝕒𝕝𝕖𝕀, 𝕀𝕦𝕒𝕧𝕖𝕀 π•ͺ π•₯𝕖𝕩π•₯π•¦π•£π•šπ•«π•’π••π•’π•€ π•–π•Ÿ π•π•’π•Ÿπ•’ 𝕠 π•π•šπ•Ÿπ• . 

π•Šπ•– 𝕓𝕦𝕀𝕔𝕒 𝕒𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕀 π•˜Γ©π•Ÿπ•–π•£π• π•€ π•₯π•£π•’π•Ÿπ•€π•žπ•šπ•₯π•’π•Ÿ 𝕖𝕀𝕒𝕀 π•€π•–π•Ÿπ•€π•’π•”π•šπ• π•Ÿπ•–π•€ 𝕕𝕖 𝕣𝕖𝕝𝕒𝕩. ℍ𝕒π•ͺ π•‘π•π•’π•Ÿπ•₯𝕒𝕀 𝕕𝕖 π•šπ•Ÿπ•₯π•–π•£π•šπ• π•£, 𝕑𝕖𝕣𝕠 π•žΓ‘π•€ 𝕔𝕒𝕀𝕦𝕒𝕝𝕖𝕀 𝕒𝕦𝕖 π•–π•Ÿ π•π•’π•‘π•’π•Ÿπ••π•š. 

ℍ𝕒π•ͺ π•‘π•£π•–π•€π•–π•Ÿπ•”π•šπ•’ 𝕕𝕖 π•‘π•šπ•–π•«π•’π•€ ΓΊπ•Ÿπ•šπ•”π•’π•€, π•”π• π•Ÿ 𝕧𝕒𝕝𝕠𝕣 π•–π•žπ• π•”π•šπ• π•Ÿπ•’π• π•ͺ π•‘π•šπ•–π•«π•’π•€ π•’π•Ÿπ•₯π•šπ•˜π•¦π•’π•€ 𝕕𝕖 π• π•£π•šπ•˜π•–π•Ÿ π•—π•’π•žπ•šπ•π•šπ•’π•£ 𝕠 𝕓𝕦𝕀𝕔𝕒𝕕𝕒𝕀 π•–π•Ÿ π•’π•π•˜ΓΊπ•Ÿ π•§π•šπ•’π•›π•– 𝕝𝕠 𝕒𝕦𝕖 𝕒ñ𝕒𝕕𝕖 π•žΓ‘π•€ 𝕧𝕒𝕝𝕠𝕣 𝕒𝕝 𝕠𝕓𝕛𝕖π•₯𝕠. 

π•Šπ•šπ•Ÿ 𝕕𝕦𝕕𝕒, 𝕖𝕀π•₯𝕠𝕀 𝕕𝕠𝕀 𝕖𝕀π•₯π•šπ•π• π•€ π•”π• π•Ÿπ•—π•šπ•£π•žπ•’π•Ÿ 𝕒𝕦𝕖 𝕝𝕠𝕀 π•–π•€π•‘π•’π•”π•šπ• π•€ π•‘π•£π•šπ•§π•’π••π• π•€ π•‘π•¦π•–π••π•–π•Ÿ 𝕧𝕠𝕝𝕧𝕖𝕣𝕀𝕖 π•£π•–π•—π•¦π•˜π•šπ•  π•ͺ 𝕒𝕦𝕖 𝕝𝕒 𝕖𝕀π•₯Γ©π•₯π•šπ•”π•’ π•ͺ 𝕝𝕒 π•”π• π•žπ• π••π•šπ••π•’π•• π•‘π•¦π•–π••π•–π•Ÿ π•šπ•£ 𝕕𝕖 𝕝𝕒 π•žπ•’π•Ÿπ• .

Deja una respuesta

Tu direcciΓ³n de correo electrΓ³nico no serΓ‘ publicada. Los campos obligatorios estΓ‘n marcados con *